Seluruh Indonesia
Ubah Lokasi
  • Paritta

Cari

Puja Bhakti

Samantā cakkavāḷesu atrāgacchantu devatā, saddhammaṁ munirājassa suṇantu saggamokkhadaṁ, sagge kāme ca rūpe girisikharataṭe cantalikkhe vimāne, dīpe raṭṭhe ca gāme taruvanagahane gehavatthumhi khette, bhummā cāyantu devā jalathalavisame yakkhagandhabbanāgā, tiṭṭhantā santike yaṁ munivara vacanaṁ sādhavo me suṇantu.
Dhammassavanakālo ayambhadantā


Dhammassavanakālo ayambhadantā


Dhammassavanakālo ayambhadantā
Apabila dibacakan di Vihara:
Buddhadassanakālo ayambhadantā


Dhammassavanakālo ayambhadantā


Saṅghapayirupāssanakālo ayambhadantā

Semoga semua dewa di alam semesta hadir di sini, mendengarkan Dhamma nan Agung dari Sang Bijaksana, yang membimbing (umat) ke surga dan ke kebebasan. Di alam surga dan di alam brahma, di puncak-puncak gunung, di angkasa raya, di pulau-pulau, di desa-desa dan kota, di hutan belukar, di sekeliling rumah dan ladang. Semoga para dewa hadir di bumi melalui air, daratan dan gunung bersama dengan para yakkha, gandhaba dan naga. Dan semoga di mana pun mereka berada, merekadapat mendengarkan sabda Sang Bijaksana sebagai berikut.
Sekarang tiba saatnya mendengarkan Dhamma


Sekarang tiba saatnya mendengarkan Dhamma


Sekarang tiba saatnya mendengarkan Dhamma

Sekarang tiba saatnya melihat Buddha


Sekarang tiba saatnya mendengarkan Dhamma


Sekarang tiba saatnya menghormat Saṅgha


 

Arahaṁ sammāsambuddho bhagavā


Buddhaṁ bhagavantaṁ abhivādemi.


(namaskāra)


Bhagavā, Yang Maha Suci, Yang telah mencapai penerangan sempurna;


Aku bersujud di hadapan Buddha, Sang Bhagavā.
Svākkhāto bhagavatā dhammo


Dhammaṁ namassāmi.


(namaskāra)


Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Bhagavā;


Aku bersujud di hadapan Dhamma.
Supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho


Saṅghaṁ namāmi.


(namaskāra)


Saṅgha Siswa Bhagavā telah bertindak sempurna;


Aku bersujud di hadapan Saṅgha.

 

Namo Sanghyang Ādi Buddhaya (3 X)


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa (3 X)


Namo Sabbe Bodhisattāya-Mahasattāya *) (3 X)

Terpujilah Sanghyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa


Terpujilah Bhagavā, Yang Maha Suci yang telah mencapai Penerangan Sempurna


Terpujilah Para Bodhisatta – Mahasatta

*) Namo Sabbe Bodhisattāya-Mahasattāya (bahasa Pali) atau

Namo Sarve Bodhisatvāya-Mahasatvāya (bahasa Sansekerta)


 

Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi


Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi


Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi
Dutiyampi Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi


Dutiyampi Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi


Dutiyampi Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi
Tatiyampi Buddhaṁ saraṇaṁ gacchāmi


Tatiyampi Dhammaṁ saraṇaṁ gacchāmi


Tatiyampi Saṅghaṁ saraṇaṁ gacchāmi

Aku berlindung kepada Buddha


Aku berlindung kepada Dhamma


Aku berlindung kepada Saṅgha
Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha


Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma


Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Saṅgha
Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha


Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma


Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Saṅgha


 

Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṁ samādiyāmi


Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṁ samādiyāmi


Kāmesu micchācārā veramaṇī sikkhāpadaṁ samādiyāmi


Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṁ samādiyāmi


Surāmeraya majjapamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṁ samādiyāmi
Aku bertekad menghindari pembunuhan makhluk hidup.


Aku bertekad tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan.


Aku bertekad menghindari perbuatan asusila.


Aku bertekad menghindari ucapan yang tidak benar


Aku bertekad menghindari segala konsumsi yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran *)
*)Surā (hasil penyulingan), meraya (peragian), majja (zat yang memabukkan) pamādaṭṭhānā (menjadi dasar kelengahan). Zat-zat ini dikonsumsi tidak hanya melalui minuman, akan tetapi dapat melalui makanan, jarum suntik, dihisap ataupun cara konsumsi lainnya.


 

Ghanasārappadittena


Dīpena tamadhaṁsinā


Tilokadīpaṁ sambuddaṁ


Pūjayāmi tamonudaṁ.
Adhivāsetu no bhante


Pānīyaṁ parikappitaṁ


Anukampaṁ upādāya


Paṭigaṇhātu muttamaṁ.
Gandha sambhāra yuttena


Dhūpenahaṁ sugandhinā


Pūjaye pūjaneyyaṁ taṁ


Pūjā bhājana muttamaṁ
Vaṇṇa gandha guṇopetaṁ


Etaṁ kusuma santatiṁ


Pūjayāmi munindassa


Sirīpāda saroruhe
Pūjemi buddhaṁ kusumenanena


Puññena metena ca hotu mokkhaṁ


Pupphaṁ milāyāti yathā idaṁ me


Kāyo tathā yāti vināsabhāvaṁ
Vandāmi cetiyaṁ sabbaṁ


Sabbaṭṭhānesu patiṭṭhitaṁ


Sārīrikadhātu mahābodhiṁ


Buddharūpaṁ sakalaṁ sadā

Dengan penerangan ini, yang memancarkan cahaya gemerlapan


Menghapus keadaan suram menjadi terang


Aku menghormat Buddha Yang Telah Mencapai Penerangan Sempurna


Penghapus saput ketidaktahuan (Avijja).
Duhai, Bhante junjungan mulia


Sudilah kiranya menerima persembahan air ini


Persembahan bakti yang dihaturkan dengan segala kerendahan berdasarkan welas asih Mu yang dipancarkan kepada kami.
Dengan dupa ini, yang harum semerbak


Terdiri dari perpaduan wangi-wangian khusus


Aku bersujud di hadapan Bhagavā


Mewujudkan sembah bhakti yang patut hormati.
Sekumpulan bunga yang segar coraknya


Sedap, harum, wangi dan serba terpilih


Kupersembahkan bunga-bunga ini di kaki Guru


Yang bentuknya bagaikan bunga seroja suci.
Dengan persembahan bunga-bunga ini


Kepada Buddha aku bersujud


Semoga dengan jasa kebajikan ini tercapailah kebebasan


Sama halnya dengan bunga-bunga ini yang pasti akan layu


Demikian juga tubuh jasmaniku yang sebenarnya juga menuju kelapukan.
Kuhormati setiap cetiya/altar,


dimana saja berada


kuhormati relik-relik Maha Bodhi


Dan semua perwujudan Buddha yang dimuliakan
Di kaki Pohon Bodhi dimana duduk Sang Guru


Yang telah menundukkan semua musuh-musuhNya (avijja)


Dan dicapailah Kesadaran mutlak


Kepada pohon Bodhi inilah aku bersujud.


 

Itipi so bhagavā arahaṁ sammāsambuddho,


Vijjācaraṇa sampanno sugato lokavidū,


Anuttaro purisadammasārathi


Satthā devamanussānaṁ buddho bhagavā ‘ti
Demkianlah Bhagavā, Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tandukNya, sempurna menempuh Sang jalan (ke Nibbāna), pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, Guru para Dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan.


 

Svākkhāto bhagavatā dhammo,


Sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko,


Opanayiko paccattaṁ veditabbo viññūhī ‘ti.
Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Bhagavā, Berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing.


 

Supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho


Ujupaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho


Ñāyapaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho


Sāmīcipaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho
Yadidaṁ cattāri purisayugāni aṭṭhapurisapuggalā


Esa bhagavato sāvakasaṅgho


Āhuneyyo pāhuneyyo dakkhineyyo añjalikaraṇīyo


Anuttaraṁ puññākkhetaṁ lokassā ‘ti.
Saṅgha siswa Bhagavā telah bertindak baik


Saṅgha siswa Bhagavā telah bertindak lurus


Saṅgha siswa Bhagavā telah bertindak benar


Saṅgha siswa Bhagavā telah bertindak patut
Mereka merupakan empat pasang makhluk


Terdiri dari delapan jenis makhluk suci,


Itulah Saṅgha Siswa Bhagavā.


Patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan serta penghormatan.


Ladang kebajikan yang tiada taranya di alam semesta.

* Pembacaan Buddhānussati, Dhammānussati dan Saṅghānussati dapat diganti dengan membacakan Buddha Vandanā, Dhamma Vandanā dan Saṅgha Vandanā
 

Itipi so bhagavā arahaṁ sammāsambuddho,


Vijjācaraṇa sampanno sugato lokavidū,


Anuttaro purisadammasārathi


Satthā devamanussānaṁ buddho bhagavā ‘ti
Buddhaṁ jīvitaṁ yāva


Nibbānaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Ye ca buddhā atīta ca


Ye ca buddhā anāgatā


Paccuppannā ca ye buddhā


Ahaṁ vandāmi sabbadā.
Natthi me saraṇaṁ aññaṁ


Buddho me saraṇaṁ varaṁ


Etena saccavajjena


Hotu me jayamaṅgalaṁ.
Uttamaṅgena vandehaṁ


Pādapaṁsu varuttamaṁ


Buddhe yo khalito doso


Buddho khamatu taṁ mamaṁ.
Demkianlah Bhagavā, Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tandukNya, sempurna menempuh Sang jalan (ke Nibbāna), pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, Guru para Dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan.
Seumur hidup, aku berlindung kepada Buddha hingga tercapainya Nibbāna.
Kepada para Buddha dari masa lampau


Kepada para Buddha dari masa yang akan datang


Kepada para Buddha dari masa sekarang


Kepada semua Buddha aku bersujud.
Tiada perlindungan lain bagiku


Buddhalah sesungguhnya pelindungku


Berkat kesungguhan pernyataan ini


Semoga saya memperoleh berkah kejayaan
Aku memberikan penghormatan tertinggi,


Di Kaki Yang Maha Suci.


Jika aku telah berbuat salah kepada Buddha,


Semoga Buddha memaafkan aku.


 

Svākkhāto bhagavatā dhammo,


Sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko,


Opanayiko paccattaṁ veditabbo viññūhī ‘ti.
Dhammaṁ jīvitaṁ yāva


Nibbānaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Ye ca dhammā atītā ca


Ye ca dhammā anāgatā


Paccuppannā ca ye dhammā


Ahaṁ vandāmi sabbadā.
Natthi me saraṇaṁ aññaṁ


Dhammo me saraṇaṁ varaṁ


Etena saccavajjena


Hotu me jayamaṅgalaṁ.
Uttamaṅgena vandehaṁ


Dhammaṁ ca tividhaṁ varaṁ


Dhamme yo khalito doso


Dhammo khamatu taṁ mamaṁ.
Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Bhagavā, Berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para bijaksana dalam batin masing-masing.
Seumur hidup, aku berlindung kepada Dhamma hingga tercapainya Nibbāna.
Kepada Dhamma dari masa lampau


Kepada Dhamma dari masa yang akan datang


Kepada Dhamma dari masa sekarang


Kepada Dhamma aku bersujud.
Tiada perlindungan lain bagiku


Dhammalah sesungguhnya pelindungku


Berkat kesungguhan pernyataan ini


Semoga saya memperoleh berkah kejayaan
Aku memberikan penghormatan tertinggi, 


Kepada Dhamma nan Mulia


Ku persembahkan baktiku kepada Dhamma yang mulia,


Jika aku telah berbuat salah kepada Dhamma,


Semoga Dhamma memaafkan aku.


 

Supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho


Ujupaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho


Ñāyapaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho


Sāmīcipaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho


Yadidaṁ cattāri purisayugāni aṭṭhapurisapuggalā


Esa bhagavato sāvakasaṅgho


Āhuneyyo pāhuneyyo dakkhineyyo añjalikaraṇīyo


Anuttaraṁ puññākkhetaṁ lokassā ‘ti.
Saṅghaṁ jīvitaṁ yāva


Nibbānaṁ saraṇaṁ gacchāmi.
Ye ca saṅgha atītā ca


Ye ca saṅgha anāgatā


Paccupannā ca ye saṅgha


Ahaṁ vandāmi sabbadā.
Natthi me saraṇaṁ aññaṁ,


Saṅgho me saraṇaṁ varaṁ


Etena saccavajjena,


Hotu me jayamaṅgalaṁ.
Uttamaṅgena vandehaṁ


Saṅghaṁ ca tividhuttamaṁ


Saṅghe yo khalito doso


Saṅgho khamatu taṁ mamaṁ.
Saṅgha siswa Bhagavā telah bertindak baik


Saṅgha siswa Bhagavā telah bertindak lurus


Saṅgha siswa Bhagavā telah bertindak benar


Saṅgha siswa Bhagavā telah bertindak patut


Mereka merupakan empat pasang makhluk


Terdiri dari delapan jenis makhluk suci,


Itulah Saṅgha Siswa Bhagavā. 


Patut menerima pemberian, tempat bernaung, persembahan serta penghormatan.


Ladang kebajikan yang tiada taranya di alam semesta


Seumur hidup, aku berlindung kepada Saṅgha hingga mencapai Nibbāna.
Kepada Saṅgha dari masa lampau


Kepada Saṅgha dari masa yang akan datang


Kepada Saṅgha dari masa sekarang


Kepada Saṅgha aku bersujud.
Tiada perlindungan lain bagiku


Saṅgha lah sesungguhnya pelindungku


Berkat kesungguhan pernyataan ini


Semoga saya memperoleh berkah kejayaan
Aku memberikan penghormatan tertinggi,


kupersembahkan baktiku kepada Saṅgha nan mulia,


Jika aku telah berbuat salah kepada Saṅgha,


Semoga Saṅgha memaafkan aku.


 

Natthi me saraṇaṁ aññaṁ


Buddho me saraṇaṁ varaṁ


Etena saccavajena


Sotthi te hotu sabbadā
Natthi me saraṇaṁ aññaṁ


Dhammo me saraṇaṁ varaṁ


Etena saccavajena


Sotthi te hotu sabbadā
Natthi me saraṇaṁ aññaṁ


Saṅgho me saraṇaṁ varaṁ


Etena saccavajena


Sotthi te hotu sabbadā
Tiada perlindungan lain bagiku


Buddhalah sesungguhnya pelindungku


Berkat kesungguhan pernyataan ini


Semoga Anda selamat sejahtera
Tiada perlindungan lain bagikum


Dhammalah sesungguhnya pelindungku


Berkat kesungguhan pernyataan ini


Semoga Anda selamat sejahtera
Tiada perlindungan lain bagiku


Sanghalah sesungguhnya pelindungku


Berkat kesungguhan pernyataan ini


Semoga Anda selamat sejahtera


 

Karaṇīyamatthakusalena,


Yantaṁ santaṁ padaṁ abhisamecca.


Sakko ujū ca suhujū ca,


Suvaco cassa mudu anatimānī.
Santussako ca subharo ca,


Appakicco ca sallahukavutti.


Santindriyo ca nipako ca,


Appagabbho kulesu ananugiddho.
Na ca khuddaṁ samācare kiñci,


Yena viññū pare upavadeyyuṁ.


Sukhino vā khemino hontu,


Sabbe sattā bhavantu sukhitattā.


Ye keci pāṇabhūtatthi,


Tasā vā thāvarā vā anavasesā.


Dīghā vā ye mahantā vā,


Majjhimā rassakā anukathūla.


Diṭṭhā vā ye va adiṭṭhā,


Ye ca dūre vasanti avidūre.


Bhūtā vā sambhavesī vā,


Sabbe sattā bhavantu sukhitattā.
Na paro paraṁ nikubbetha,


Nātimaññetha katthaci naṁ kiñci.


Byārosanā patīghasaññā,


Nāññamaññassa dukkhamiccheyya.
Mātā yathā niyaṁ puttaṁ,


Āyusā ekaputtamanurakkhe.


Evampi sabbabhūtesu,


Mānasambhāvaye aparimāṇaṁ.


Mettañca sabbalokasmiṁ,


Mānasambhāvaye aparimāṇaṁ.


Uddhaṁ adho ca tiriyañca,


Asambādhaṁ averaṁ asapattaṁ.
Tiṭṭhañcaraṁ nisinno vā,


Sayāno vā yāvatassa vigatamiddho.


Etaṁ satiṁ adhiṭṭheyya,


Brahmametaṁ vihāram idhamāhu.


Diṭṭhiñca anupagamma,


Sīlavā dassanena sampanno.


Kāmesu vineyya gedhaṁ,


Na hi jātu gabbhaseyyaṁ punaretī ‘ti.
Inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan.


Untuk mencapai ketenangan,


Ia harus mampu, jujur, sungguh jujur,


Rendah hati, lemah lembut, tiada sombong.


Merasa puas, mudah dilayani


Tiada sibuk, sederhana hidupnya,


Tenang inderanya, berhati-hati,


Tahu malu, tak melekat pada keluarga.


Tak berbuat kesalahan walaupun kecil


Yang dapat dicela oleh para bijaksana,


Hendaklah ia berpikir:


Semoga semua makhluk berbahagia dan tenteram,


Semoga semua makhluk berbahagia

Makhluk hidup apapun juga


Yang lemah dan kuat tanpa kecuali


Yang panjang atau besar


Yang sedang, pendek, kecil atau gemuk.

Yang tampak atau tak tampak


Yang jauh atau pun dekat


Yang telah lahir ataupun yang akan lahir


Semoga semua makhluk berbahagia.

Jangan menipu orang lain,


Atau menghina siapa saja,


Jangan karena marah dan benci,


Mengharap orang lain celaka.


Bagaikan seorang ibu mempertaruhkan jiwanya


Melindungi anaknya yang tunggal,


Demikianlah terhadap semua makhluk


Dipancarkannya pikiran (kasih sayangnya) tanpa batas.


Kasih sayangnya ke segenap alam semesta


Dipancarkannya pikirannya itu tanpa batas,


Ke atas, ke bawah dan ke sekeliling,


Tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan.


Selagi berdiri, berjalan, duduk,


Atau berbaring, selagi tiada lelap,


Ia tekun mengembangkan kesadaran,


ini yang dikatakan: berdiam dalam brahma


Tidak berpegang pada pandangan salah (tentang atta/aku)


Dengan Sila dan penglihatan yang sempurna,


Hingga bersih dari nafsu indera,


Ia tak akan lahir dalam rahim mana pun juga.


 

Evamme sutaṁ,


Ekaṁ samayaṁ bhagavā,


Sāvatthiyaṁ viharati,


Jetavane anāthapiṇḍikassa, ārāme.
Atha kho aññatarā devatā, abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṁ jetavanaṁ obhāsetva.


Yena bhagavā tenupasaṅkami;


upasaṅkamitvā bhagavantaṁ abhivādetvā


ekamantaṁ aṭṭhāsi, ekamantaṁ ṭhitā kho sa


devatā bhagavantaṁ gāthāya ajjhabhāsi:
Bahū devā manussā ca


Maṅgalāni acintayuṁ


Ākaṅkhamānā sotthānaṁ


Brūhi maṅgalamuttamaṁ
Asevanā ca bālānaṁ


Paṇḍitanañca sevanā


Pūjā ca pūjanīyānaṁ


Etammaṅgalamuttamaṁ
Paṭirūpadesavāso ca


Pubbe ca katapuññatā


Attasammāpaṇidhi ca


Etammaṅgalamuttamaṁ
Bāhusaccañca sippañca


Vinayo ca susikkhito


Subhāsitā ca yā vācā


Etammaṅgalamuttamaṁ
Mātāpituupaṭṭhānaṁ


Puttadārassa saṅgaho


Anākulā ca kammantā


Etammaṅgalamuttamaṁ
Dānañca dhammacariyā ca


Ñātakānañca saṅgaho


Anavajjāni kammāni


Etammaṅgalamuttamaṁ
Āratī viratī pāpā


Majjapānā ca saññamo


Appamādo ca dhammesu


Etammaṅgalamuttamaṁ
Gāravo ca nivāto ca


Santuṭṭhī ca kataññutā


Kālena dhammassavanaṁ


Etammaṅgalamuttamaṁ
Khantī ca sovacassatā


Samaṇānañca dassanaṁ


Kālena dhammasākacchā


Etammaṅgalamuttamaṁ


Tapo ca brahmacariyañca


Ariyasaccāna dassanaṁ


Nibbānasacchikiriyā ca


Etammaṅgalamuttamaṁ
Phuṭṭhassa lokadhammehi


Cittaṁ yassa na kampati


Asokaṁ virajaṁ khemaṁ


Etaṁmaṅgalamuttamaṁ
Etādisāni katvāna


Sabbatthamaparājitā


Sabbattha sotthiṁ gacchanti


Tantesaṁ maṅgalamuttaman ‘ti.
Demikianlah yang telah kudengar,


Pada suatu ketika Bhagavā menetap di Sāvatthi


Di hutan Jeta di vihara milik Anāthapindika


Pada saat itu datanglah sesosok dewa ketika hari menjelang pagi, dengan cahaya yang cemerlang menerangi seluruh hutan Jeta.


Ia menghampiri seraya memberi penghormatan kepada Sang Bhagavā, lalu berdiri di satu sisi. Sambil berdiri di satu sisi, dewa itu berkata kepada Bhagavā dalam syair ini:
Banyak dewa dan manusia


Berselisih paham tentang Berkah


Yang diharap membawa keselamatan,


Terangkanlah, apa berkah termulia itu.
Tidak bergaul dengan orang yang tak bijaksana (dungu),


Bergaul dengan mereka yang bijaksana,


Menghormat mereka yang patut dihormati,


Itulah berkah termulia.
Hidup di tempat yang sesuai,


Memiliki timbunan kebajikan pada kehidupan lampau,


Menuntun diri ke arah yang benar,


Itulah berkah termulia.
Memiliki pengetahuan dan keterampilan,


Terlatih baik dalam tata susila,


Santun dalam berucap,


Itulah berkah termulia.
Membantu ayah dan ibu,


Menyokong anak dan istri,


Bekerja bebas dari pertentangan,


Itulah berkah termulia.
Berdana dan hidup sesuai dengan Dhamma,


Menolong sanak keluarga,


Bekerja tanpa cela,


Itulah berkah termulia.
Menjauhi, tak melakukan kejahatan


Menghindari minuman keras,


Tekun melaksanakan Dhamma,


Itulah berkah termulia.
Selalu hormat dan rendah hati,


Merasa puas dan tahu berterima kasih,


Mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai,


Itulah berkah termulia.
Sabar, rendah hati bila diperingatkan,


Mengunjungi para pertapa,


Membahas Dhamma pada saat yang sesuai,


Itulah berkah termulia.
Bersemangat dan menjalankan hidup suci,


Menembus Empat Kebenaran Mulia,


Serta mencapai Nibbāna,


Itulah berkah termulia.
Meski tergoda oleh hal-hal duniawi,


Namun batin tak tergoyahkan,


Tiada kesedihan, tanpa noda, penuh damai,


Itulah Berkah Termulia.
Setelah melaksanakan hal-hal ini,


Para dewa dan manusia tak terkalahkan dimanapun juga,


Meraka pergi dengan penuh kesejahteraan,


Itulah Berkah Termulia.


 

METTĀ:


Ahaṁ sukhito homi


Niddukkho homi


Avero homi


Abyāpajjho homi


Anīgho homi


Sukhī attānaṁ pariharāmi
Sabbe sattā


Sukhitā hontu


Niddukkhā hontu


Averā hontu


Abyāpajjhā hontu


Anīghā hontu


Sukhī attānaṁ pariharantu
KARUṆĀ:


Sabbe sattā


Dukkhā pamuccantu
MUDITĀ :


Sabbe sattā


Mā laddhasampattito vigacchantu
UPEKKHĀ :


Sabbe sattā


Kammassakā


Kammadāyādā


Kammayonī


Kammabandhū


Kammapaṭisaraṇā


Yaṁ kammaṁ karissanti


Kalyāṇaṁ vā pāpakaṁ vā


Tassa dāyādā bhavissanti.
Cinta kasih:


Semoga aku berbahagia


Bebas dari penderitaan


Bebas dari kebencian


Bebas dari penyakit


Bebas dari kesukaran


Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri.
Semoga semua makhluk berbahagia


Bebas dari penderitaan


Bebas dari kebencian


Bebas dari kesakitan


Bebas dari kesukaran


Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri.
Kasih sayang:


Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan.
Simpati:


Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh.
Keseimbangan batin:


Semua makhluk


Memiliki karmanya sendiri


Mewarisi karmanya sendiri


Lahir dari karmanya sendiri


Berhubungan dengan karmanya sendiri


Terlindung oleh karmanya sendiri.


Apapun karma yang diperbuatnya, baik atau buruk,


Itulah yang akan diwarisinya.

* Setelah membacakan Parittā, puja bhakti dilanjutkan dengan meditasi. 
* Setelah meditasi, puja bhakti dapat dilanjutkan dengan Dhammadesanā dan Vihara Gita.


 

Ettāvatā ca amhehi


Sambhataṁ puññasampadaṁ


Sabbe devānumodantu


Sabbasampattisiddhiyā
Ettāvatā ca amhehi


Sambhataṁ puññasampadaṁ


Sabbe bhūtānumodantu


Sabbasampattisiddhiyā
Ettāvatā ca amhehi


Sambhataṁ puññasampadaṁ


Sabbe sattānumodantu


Sabbasampattisiddhiyā
Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā


Devā nāgā mahiddhikā


Puññaṁ taṁ anumoditvā


Ciraṁ rakkhantu Indonesia
Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā


Devā nāgā mahiddhikā


Puññaṁ taṁ anumoditvā


Ciraṁ rakkhantu lokasanti
Idaṁ vo ñātinaṁ hotu


Sukhitā hontu ñātayo


Idaṁ vo ñātinaṁ hotu


Sukhitā hontu ñātayo 


Idaṁ vo ñātinaṁ hotu


Sukhitā hontu ñātayo 
Devo vassatu kālena


Sassasampatti hotu ca


Phīto bhavatu loko ca


Rājā bhavatu dhammiko
Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā


Devā nāgā mahiddhikā


Puññaṁ taṁ anumoditvā


Ciraṁ rakkhantu sāsanaṁ
Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā


Devā nāgā mahiddhikā


Puññaṁ taṁ anumoditvā


Ciraṁ rakkhantu desanaṁ
Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā


Devā nāgā mahiddhikā


Puññaṁ taṁ anumoditvā


Ciraṁ rakkhantu no guru
Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā


Devā nāgā mahiddhikā


Puññaṁ taṁ anumoditvā


Ciraṁ rakkhantu maṁ paraṁ ‘ti
Atas semua timbunan kebajikan


Yang telah kami kumpulkan


Semoga semua dewa turut bergembira


Demi kebahagiaan dan keberhasilan
Atas semua timbunan kebajikan


Yang telah kami kumpulkan


Semoga semua makhluk halus turut bergembira


Demi kebahagiaan dan keberhasilan
Atas semua timbunan kebajikan


Yang telah kami kumpulkan


Semoga semua makhluk hidup turut bergembira


Demi kebahagiaan dan keberhasilan
Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi


Para dewa dan naga yang perkasa


Turut bergembira atas timbunan kebajikan ini


Dan selalu melindungi Indonesia
Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi


Para dewa dan naga yang perkasa


Turut bergembira atas timbunan kebajikan ini


Dan selalu melindungi perdamaian dunia
Semoga timbunan kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga


Semoga mereka berbahagia


Semoga timbunan kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga


Semoga mereka berbahagia


Semoga timbunan kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga


Semoga mereka berbahagia
Semoga hujan turun sesuai waktunya


Semoga tanaman tumbuh subur


Semoga dunia menjadi makmur


Semoga pemerintah (raja) bertindak benar
Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi


Para dewa dan naga yang perkasa


Setelah menikmati jasa-jasa ini


Selalu melindungi ajaran suci
Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi


Para dewa dan naga yang perkasa


Setelah menikmati jasa-jasa ini


Selalu melindungi pembabaran Dhamma
Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi


Para dewa dan naga yang perkasa


Setelah menikmati jasa-jasa ini


Selalu melindungi guru kami
Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi


Para dewa dan naga yang perkasa


Setelah menikmati jasa-jasa ini


Selalu melindungi kita semua.


 

Share:

Ubah Filter Konten
Informasi

Silakan Masuk dengan menggunakan aplikasi Android/IOS